18 Plus

18 Plus 2019-03-20T13:52:32+00:00

Program „18+ dla Zdrowia” został stworzony w celu umożliwienia identyfikacji zagrożeń dla zdrowia nastolatków wchodzących w dorosłość oraz wskazania możliwych do wdrożenia zmian w obszarze zachowań zdrowotnych. Program umożliwia szersze spojrzenie na problemy zdrowia zarówno w kontekście sytuacji obecnej jak i przyszłych wyborów – ułatwi podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

O programie:
„18+ dla Zdrowia” to program realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, finansowany ze środków Miasta Gdańsk.
W ramach realizowanego Programu prowadzone są badania populacyjne w kierunku wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Badania odbywają się na terenie gdańskich szkół ponadpodstawowych. Objęta jest nimi młodzież gdańska w grupie wiekowej 17,5-18,5 lat.
Celem wykonywanych w szkole badań jest ocena stanu zdrowia młodzieży oraz przekazanie badanym pełnej informacji o stanie zdrowia wraz z indywidualnymi zaleceniami do dalszego postępowania.
Zakres badań obejmuje:
• Ocenę krążeniowo- oddechową (poprzez przeprowadzenie testu określającego kondycję)
• Ocenę pomiarów antropometrycznych (pomiar: masy ciała, obwodów ciała, wzrostu)
• Ocena składu ciała (informacja o zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, zawartości wody, etc.)
• Ocena ciśnienia tętniczego, właściwego dla wieku i płci
• Badanie ankietowe
• Pomiar poziomu glukozy i cholesterolu całkowitego na czczo

Każdy przebadany otrzyma szczegółowe wyniki badań wraz z indywidualnymi zaleceniami, niezbędnymi do wdrożenia w celu wzmacniania potencjału zdrowotnego. W przypadku zdiagnozowanych deficytów wskazana zostanie ścieżka postępowania.

Treść strony