Dla lekarzy 2018-10-21T00:08:48+02:00

Dla lekarzy

Z roku na rok obserwujemy narastający problemu nadwagi i otyłości u dzieci oraz konsekwencje zdrowotne z tym związane. Czynniki te znacznie zwiększają zarówno ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, jak i zaburzeń psychologicznych czy negatywnych efektów społecznych.

Z tym wyzwaniem mierzycie się Państwo niemal każdego dnia. Również Miasto Gdańsk stara się sprostać wyzwaniu i wychodzi naprzeciw potrzebie wsparcia rodzin z dziećmi z nadmiarem masy ciała poprzez organizację opieki specjalistycznej realizowanej przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Każde dziecko z zidentyfikowanym nadmiarem masy ciała w przesiewie szkolnym bądź zgłoszone samodzielnie przez rodzica otrzymuje możliwość udziału w rocznym, bezpłatnym cyklu opieki, obejmującym cztery wizyty specjalistyczne (opisane szerzej w zakładce „O programie”)

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne nie zawsze ma jednak możliwość dotarcia do wszystkich uczniów w ramach przesiewu szkolnego. Mimo zbudowanego na potrzeby Programu „6-10-14 dla Zdrowia” systemu mamy świadomość, że są w Gdańsku dzieci oraz młodzież, które wymagają specjalistycznego wsparcia.

W tym miejscu zwracamy się do Państwa z prośbą o skorzystanie z możliwości, jaką daje Państwu bezpośredni kontakt z dziećmi wymagającymi wsparcia. Udostępniamy Państwo formularz skierowania do Programu „6-10-14 dla Zdrowia”.

pobierz formularz

Prosimy, aby w przypadku zdiagnozowania u dziecka nadmiaru masy ciała oraz spełnienia poniższych warunków kwalifikacji do Programu:

-wiek: 6-14 lat,

-centyl BMI: równy lub wyższy od 90,

-adres zamieszkania Gdański lub gdańska szkoła,

wypełnili państwo skierowanie i przekazali je rodzicom. Skierowanie zawiera opis dalszych działań, jakie musi podjąć rodzic aby jego dziecko zostało włączone do opieki specjalistycznej w UCK.

Liczymy, że poprzez Państwa wsparcie uda nam się dotrzeć do jak najszerszego grona dzieci młodzieży z nadmiarem masy ciała i zapewnić im najlepszą możliwą opiekę oraz pomoc.

siatka centylowa

Skip to content