Koszyk Edukacyjny – Zdrowie 2022-05-17T13:27:43+02:00

Koszyk Edukacyjny – Zdrowie

„Koszyk Edukacyjny” to kolejnym projekt prozdrowotnym dedykowany dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
Jest to bezpłatny modułowy system szkoleń przygotowany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów (lekarz, dietetyk, psycholog, specjalista zdrowia publicznego, specjalista kultury fizycznej) mający za zadanie wspierać placówki oświatowe w budowaniu potencjału zdrowotnego, nagradzać je za dotychczasowe działania oraz zachęcać dzieci i dorosłych do podejmowania działań na rzecz zdrowia swojego i innych.

Do projektu „Koszyka Edukacyjnego” mogą przystąpić placówki oświatowe, które spełniają następujące kryteria:

  • uzyskanie co najmniej 60% frekwencji w badaniach przesiewowych dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, realizowanych w ramach miejskiego programu „Zdrowe Życie Twojego Dziecka” w Ośrodku Promocji Zdrowia w Gdańsku.

  • uzyskanie co najmniej 60% frekwencji dzieci w badaniach przesiewowych realizowanych w szkołach gimnazjalnych w ramach miejskiego programu „6-10-14 dla Zdrowia”.

Placówka oświatowa, która spełnia powyższe wymagania może skorzystać maksymalnie z trzech bezpłatnych, dowolnie wybranych szkoleń.
W załącznikach przedstawiamy propozycje tematów.

Szczegółowe informacje:

Judyta Łapacz
(58) 340-88-59 / 795-703-935
judytalapacz@gmail.com

Skip to content