Rada Naukowa 2018-01-12T17:15:09+01:00

Rada Naukowa

Opinia Rady jest istotnym elementem pozwalającym koordynatorom Programu na przejście od etapu planowania do realizacji działań. Wszystkie uwagi, zalecenia przedstawione przez Członków Rady są skrupulatnie wyjaśniane i przekazywane autorom do weryfikacji.

Celem prac Rady Naukowej Programu jest kompleksowe spojrzenie na przygotowywane i realizowane działania skierowane do wszystkich odbiorców Programu. Członkowie recenzują i opiniują przygotowane na poszczególnych etapach materiały związane z działaniami programu. Wiedza i doświadczenie w realizacji interwencji związanych ze zdrowiem dzieci Członków Rady Naukowej jest istotnym punktem odniesienia w realizacji całego programu „6‑10-14 dla Zdrowia”.

Każdy dokument merytoryczny dotyczący kształtowania i przebiegu procedur realizowanych w ramach programu jest poddawany pod ocenę Rady. Taka niezależna opinia pozwala na wprowadzenie w ramach Programu wewnętrznego systemu recenzji oraz kompleksowego spojrzenia na wszystkie realizowane jego punkty.

W skład Rady Naukowej wchodzą:

  • prof. Barbara Kamińska, Pomorskie Centrum Traumatologii – Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

  • prof. Małgorzata Myśliwiec, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – Oddział Diabetologii Dziecięcej

  • prof. Józef Drabik, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

  • dr Marzena Zarzeczna-Baran, Gdański Uniwersytet Medyczny – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

  • dr Piotr Popowski, Gdański Uniwersytet Medyczny – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Sekretarzem i koordynatorem prac Rady Naukowej jest Marek Jankowski – dyrektor Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka.

Skip to content