Badania szkolne 2019-11-04T10:36:05+00:00

Badania szkolne

Badania szkolne pełnią funkcję badań przesiewowych. Skierowane są do dzieci uczęszczających do gdańskich placówek oświatowych. Mają za zadanie ocenić stan zdrowia dziecka i przekazać rodzicowi pełną informację o nim wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania

Zakres szkolnych badań przesiewowych obejmuje:

  • ocenę wydolności krążeniowo – oddechowej (test, który pozwala określić kondycję dziecka),
  • ocenę parametrów antropometrycznych (masy ciała, wzrostu, obwodów ciała), wraz z oceną składu ciała (informacja o zawartości tkanki mięśniowej, tłuszczowej, zawartość wody etc.)
  • ocenę postawy ciała wraz z badaniem w kierunku płaskostopia
  • ocena ciśnienia tętniczego, właściwego dla wieku i płci dziecka

Ważne! Aby dziecko mogło wziąć udział w badaniu niezbędna jest prawidłowo wypełniona zgoda rodzica/opiekuna. Zgoda taka przekazana zostanie Państwu przez koordynatora szkolnego bądź wychowawcę klasy. Można ją również pobrać tutaj (zgoda dla rodzica (pdf)).

 

Przez cały rok szkolny prowadzone są badania przesiewowe:

  • 6 – latków – w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku, w ramach programu „Kierunek Zdrowie  http://opz.gdansk.pl/kierunek-zdrowie/
  • 9-11 – latków – w szkołach podstawowych dzieci badane są przez zespół Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia raz na 3 lata wszystkie 3 grupy wiekowe, tj 9, 10 i 11-latki  http://opz.gdansk.pl/zdrowy-uczen/
  • 14 – latków – w szkołach podstawowych dzieci badane są każdego roku przez zespół Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać informację, kiedy badania odbędą się w szkole dziecka – prosimy o kontakt z sekretariatem Programu „6-10-14 dla Zdrowia”.