Część specjalistyczna programu 2018-10-05T22:38:34+02:00

Część specjalistyczna programu

Etap specjalistyczny programu dotyczy dzieci ze zdiagnozowanymi czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. Jego zadaniem jest wsparcie działań związanych z dokonaniem trwałych zmian stylu życia dziecka, oraz zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób a także wczesne wykrycie chorób i podjęcie leczenia.

Części składowe etapu specjalistycznego:

  • 4 spotkania ze specjalistami rozplanowane w ciągu roku opieki
  • Każdorazowo dziecko i rodzic/rodzice spotykają się z lekarzem pediatrą, specjalistą aktywności fizycznej, dietetykiem i psychologiem. W trakcie wizyty wytyczony zostanie plan postępowania prozdrowotnego dla dziecka skupiający się na zmianie sposobu żywienia, aktywności fizycznej i zachowań zdrowotnych w rodzinie
  • Każdemu dziecku zostanie wykonany szeroki pakiet bezpłatnych badań laboratoryjnych krwi, których wyniki omówione zostaną z lekarzem podczas drugiej wizyty
  • Rodzice dzieci otrzymają zaproszenie na kurs edukacyjny w formie 5-godzinnego warsztatu ze specjalistami zdrowia publicznego, lekarzami, specjalistami aktywności fizycznej, dietetykami i psychologami. Udział w kursie jest integralnym elementem udziału dziecka w Programie specjalistycznym.
  • Rodzice i dzieci otrzymają dostęp do aplikacji, dzięki której będą mogli obserwować postępy dziecka między spotkaniami oraz komunikować się ze specjalistami
Skip to content