Rada Merytoryczna 2018-01-12T17:14:47+01:00

Rada Merytoryczna

W celu wypracowania szczegółowych schematów postępowania i stworzenia wysokiej jakości usług realizowanych w ramach etapu podstawowego i specjalistycznego programu „6-10-14 dla Zdrowia” został powołana Rada Merytoryczna.  W jej skład weszli specjaliści różnych dziedzin i specjalności gdańskiego środowiska naukowego i medycznego oraz praktycy zdrowia publicznego, zarządzania i organizacji, a także informatyki i marketingu zdrowotnego.

Dla zwiększenia efektywności pracy interdyscyplinarnego zespołu stworzono  siedem grup roboczych (zespołów specjalistycznych), którym wyznaczono zadania do realizacji.  Wśród tych zespołów znajdują się:

  • zespół interwencji medycznej

  • zespół dietetyków

  • zespół psychologów

  • zespół specjalistów aktywności fizycznej

  • zespół ds. badań profilaktycznych

  • zespół ds. edukacji środowiska szkolnego

  • zespół ds. edukacji rodziców

Skip to content